Referanslar

Kastamonu Akbük İlköğretim
Okulu ve Lojman İnşaatı
Kastamonu Azdavay
Devlet Hastanesi
Kastamonu Bozkurt Emniyet
Amirliği ve Hizmet Binası
Kastamonu Tosya Anadolu Lisesi
kastamonu akbük ilköğretim okulu ve lojman inşaatı kastamonu azdavay devlet hastanesi kastamonu bozkurt emniyet amirliği ve hizmet binası kastamonu tosya anadolu lisesi
       
Kastamonu Tosya Anadolu
Lisesi Pansiyon İnşaatı
Kastamonu Tosya Çok Katlı
Otoparkı ve Çevre Düzenlemesi
Kütahya Yoncalı F.T.R.
Hastanesi İnşaatı
İstanbul Süreyya Paşa
Hastanesi Onarım İnşaatı
kastamonu tosya anadolu lisesi pansiyon inşaatı kastamonu tosya çok katlı otoparkı ve çevre düzenlemesi kütahya yoncalı F.T.R. Hastanesi inşaatı İstanbul Süreyya Paşa Hastanesi Onarım İnşaatı